ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 5 RCB ಆಟಗಾರರು ಡ್ರಾಪ್..! ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವೆ ನೋಡಿ..!

ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಲಿರುವ RCB ತಂಡದ ಐದು ಆಟಗಾರರRead More…