ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಎಬಿಡಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಈ ಸ್ಟೋರಿ

ಎಬಿಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್… ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲRead More…