ಹೆಂಡತಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ಸು ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು.. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ..!!

ಆಭರಣ ಮಹಿಳೆಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಮRead More…