ಮಗನ ಕೊಂದವನನ್ನೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಂದೆ..!! ತಂದೆಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಸ್ತಬ್ಧವಾದ ನೈಜ ಘಟನೆ!!

ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಸಾರ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ.. ಹೌದRead More…